logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Математика. 10 клас

Рівень стандарт (всього 105 годин)

№ з\п

Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата

І СЕМЕСТР

 
 1
Вступ. 

1

 
Розв’язання завдань.

1

 

Функції, їхні властивості та графіки (22 години)

Дійсні числа.

1

 
Обчислення.

1

 
Розв’язання завдань.

1

 
Відсоткові розрахунки.

1

 
Розв’язання завдань.

1

 
Числові функції.

1

 
Розв’язання завдань.

1

 
10 
Властивості функцій.

1

 
11 
Розв’язання завдань.

1

 
12 
Розв’язування вправ.  

1

 
13 
Самостійна робота.

1

 
14 

Корені n-го степеня.

   
15 
Розв’язання завдань.

1

 
16 

Степені з раціональними показниками.

1

 
17 

Розв’язання завдань.

1

 
18 

Степеневі функції.

1

 
19 

Розв’язання завдань.

1

 
20 
Ірраціональні рівняння і нерівності.

1

 
21 

Розв’язання завдань.

1

 
22 

Розв’язання завдань.

1

 
23 
Контрольна робота №1

1

 
24 
Підсумковий урок.

1

 

Паралельність прямих і площин у просторі (22 години)

25 
Що вивчається в стереометрії?  

1

 
26 
Основні поняття і аксіоми стереометрії.

1

 
27 
Наслідки з аксіом стереометрії.

1

 
28 
Розв’язання задач.

1

 
29 
Прямі в просторі.

1

 
30 
Розв’язування задач.  

1

 
31 
Паралельне проектування.

1

 
32 
Розв’язання задач.

1

 
33 
Розв’язання задач×

1

 
34 
Самостійна робота.

1

 
35 
Паралельність прямої і площини.

1

 
36 
Розв’язання задач.

1

 
37 
Розв’язання задач.

1

 
38 
Розв’язання задач.

1

 
39 

Паралельність площин.

   
40 
Розв’язання задач.

1

 
41 
Розв’язання задач.

1

 
42 
Розв’язання задач.

1

 
43 
Розв’язання задач.

1

 
44 
Розв’язання задач.

1

 
 
Контрольна робота №2.

1

 
45 
Підсумковий урок.

1

 
 

ІІ СЕМЕСТР

Тригонометричні функції (26 год)

46 

Синус, косинус, тангенс і котангенс кута.

1

 
47 

Розв’язання  завдань.

1

 
48 
Тригонометричні функції числового аргументу.

1

 
49 
Розв’язання завдань.

1

 
50 
Основні тригонометричні формули.

1

 
51 
Формули зведення .

1

 
52 
Розв’язування завдань.

1

 
53 
Властивості і графіки тригонометричних функцій.

1

 
54 
Періодичні функції і гармонічні коливання.

1

 
55 
Розв’язування завдань.

1

 
56 
Самостійна робота.

1

 
57 
Формули додавання.

1

 
58 
Розв’язання завдань.

1

 
59 
Наслідки із формул додавання.

1

 
60 
Розв’язування завдань.

1

 
61 
Розв’язування завдань.

1

 
62 
Самостійна робота.

1

 
63 
Найпростіші тригонометричні рівняння.

1

 
64 
Розв’язування завдань

1

 
65 
Тригонометричні рівняння.

1

 
66 
Розв’язування завдань

1

 
67 
Тригонометричні нерівності.

1

 
68 
Розв’язування завдань.

1

 
69
Розв’язування завдань.

1

 
70 
Контрольна робота №3.

1

 
 71
Підсумковий урок.

1

 

Перпендикулярність прямих і площин у просторі ( 22 год )

 73

Кут між прямими. Перпендикулярність прямих.

1

 74
Розв’язування задач.

1

 
 75

Розв’язування задач.

1

 
 76

Перпендикулярність прямої і площини.

1

 
 77

Розв’язування задач.

1

 
 78
Перпендикуляр і похила до площини.

1

 
 79
Розв’язування задач.

1

 
 80
Розв’язування задач.

1

 
 81
Самостійна роота.

1

 
 82
Перпендикулярні площини.

1

 
 83

Розв’язування задач.

1

 
 84

Розв’язування задач.

1

 
 85

Ортогональне проектування.

1

 
 86

Відстані в просторі.

1

 
 87

Розв’язування задач.

1

 
 88

Розв’язування задач.

1

 
 89

Вимірювання кутів в просторі.

1

 
 90

Розв’язування задач.

1

 

    91.

Розв’язування задач.

1

 

   92.

Розв’язування задач.

1

           

 

   93.

Контрольна рота №4

1

        

   94.

Підсумковий урок.

1

 

Повторення (11 годин)

95.

Спрощення тригонометричних виразів.

1

 

96.

Розв’язання рівнянь.

1

 

97.

Розв’язання нерівностей.

1

 

98.

Розв’язання завдань.

1

 

99.

Паралельність у просторі.

1

 

100.

Перпендикулярність у просторі.

1

 

101.

Розв’язання задач

1

 

102.

Розв’язання задач.

1

 

103.

Систематизація і узагальнення.

1

 

104.

Контрольна робота №5.

1

 

105.

Підсумковий урок.

1

 

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх