logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Геометрія 9 клас

(70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)

 

п/п

Тема і зміст уроку

К-ть год.

Дата проведення

 

І семестр

   

1.

Повторення.

1

 

2.

ДО

1

 

Розв’язування трикутників(16 годин)

3.

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

1

 

4.

Тригонометричні тотожності.

1

 

5.

Теорема косинусів

1

 

6.

Теорема косинусів. Наслідки.

1

 

7.

Розв’язування задач.

1

 

8.

Розв’язування задач.

1

 

9.

Теорема синусів.

1

 

10.

Теорема синусів. Наслідки.

1

 

11.

Розв’язування задач.

1

 

12.

Розв’язування задач.

1

 

13.

Формули для знаходження площ трикутників.

1

 

14.

Знаходження площ трикутників.

1

 

15.

Розв’язання задач.

1

 

16.

Розв’язування задач.

1

 

17.

Контрольна робота №1

1

 

18.

Підсумковий урок.

1

 

Правильні многокутники. ( 6 год )

19.

Правильні многокутники.

1

20.

Формули  радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

1

21.

Побудова правильних многокутників.

1

22.

Довжина кола і площа круга.

1

 

23.

Контрольна робота №2.

1

 

24.

Підсумковий урок.

1

 

Декартові координати на площині ( 10 год)

25.

Прямокутна система координат на площині.

1

 

26.

 Координати середини відрізка

1

 

27.

Відстань між двома точками із заданими координатами.

1

 

28.

Розв’язання задач.

1

 

  29.

Розв’язання задач.

1

 

30.

Рівняння кола.

1

 

31.

Розв’язання задач

1

 

32.

Рівняння прямої.

1

 

33.

Контрольна робота №3.

1

 

34.

Підсумковий урок.

1

 

ІІ семестр

Геометричні перетворення ( 10 год )

35.

Переміщення та його властивості.

1

36.

Симетрія відносно точки

1

37.

Симетрія відносно точки

1

38.

Поворот

1

39.

Паралельне перенесення. Рівність фігур.

1

40.

Перетворення подібності та його властивості.

1

41.

Гомотетія. Подібність фігур

1

42.

Площі подібних фігур

1

 

43.

Контрольна робота №4.

1

 

44.

Підсумковий урок.

1

 

Вектори на площині ( 10 год)

45.

Вектор. Модуль і напрям вектора.

1

 

46.

Рівність векторів. Координати вектора.

1

 

47.

Додавання і віднімання векторів.

1

 

48.

Розв’язання задач.

1

 

49.

Множення вектора на число.

1

 

50.

Колінеарні вектори.

1

 

51.

Скалярний добуток векторів.

1

 

52.

Розв’язування задач

1

 

53.

Контрольна робота №5.

1

 

54.

Підсумковий урок.

1

 

  

Початкові відомості з стереометрії ( 8год )

55.

Взаємне розташування прямих і площин  у просторі.

1

 

56.

Взаємне розташування прямої та площини.  Перпендикуляр до площини.

1

 

57.

Пряма призма. Піраміда. Площа  поверхні та об’єм призми і піраміди.

1

 

58.

Розв’язання задач.

1

 

59.

Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь і об’єми циліндра, конуса і кулі.

1

 

60.

Розв’язування задач

1

 

61.

Контрольна робота №6.

1

 

62.

Підсумковий урок.

1

 

Повторення ( 10 год )

63.

 Теорема косинусів і синусів. Розв’язування трикутників

1

 

64.

Правильні многокутники.

1

 

65.

Декартові координати на площині.

1

 

66.

Вектори на площині.

1

 

67.

Геометричні перетворення

1

 

68.

Знаходження площ фігур.

1

 

69.

Контрольна робота №7.

1

 

70.

Підсумковий урок.

1

 

 

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх