logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Геометрія 8 клас

 (70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень,

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)

п/п

Тема і зміст уроку

К-ть год.

Дата проведення

 

І варіант

   

1.

Повторення.

1

 

2.

ДО

1

 

Чотирикутники  (24 години)

Паралелограми. Види паралелограмів. ( 10 год )

   

3.

Чотирикутники, його елементи. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника.

1

 

4.

Означення паралелограма. Властивості паралелограма.

1

 

5.

Властивості паралелограма.

1

 

6.

Розв’язування задач

1

 

7.

Прямокутник

1

 

8.

Ромб. Квадрат

1

 

9.

Розв’язування задач.

1

 

10.

Розв’язування задач.

1

 

11.

Контрольна робота №1 

1

 

12.

Підсумковий урок.

1

 

Трапеція. Вписані і описані чотирикутники. ( 14 год )

13.

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника.

1

 

14.

Трапеція

1

 

15.

Розв’язання задач.

1

 

16.

Середня лінія трапеції, її властивості.

1

 

17.

Розв’язання задач.

1

 

18.

Градусна міра дуги. Вписаний кут.

1

 

19.

Градусна міра дуги. Вписаний кут.

1

 

20.

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

1

 

21.

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

1

 

22.

Розв’язування задач.

1

 

23.

Розв’язування задач.

1

 

24.

Розв’язування задач.

1

 

25.

Контрольна робота №2.

1

 

26.

Підсумковий урок.

1

 

Подібність трикутників ( 14 год )

27.

Ознаки подібності трикутників.

1

 

28.

Розв’язання задач

1

 

29.

Розв’язання задач

1

 

30.

Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

1

 

31.

Розв’язування задач

1

 

32.

Застосування подібності трикутників:

1

 

33.

Застосування подібності трикутників:

1

 

ІІ семестр

34.

Середні пропорційні відрізки в прямокутномутрикутнику;

1

35.

Властивість бісектриси трикутника.

1

36.

Метричні співвідношення в колі

1

37.

Розв’язування задач

1

38.

Розв’язування задач

1

 

39.

Контрольна робота №3

1

 

40 .

Підсумковий урок.

1

 

Многокутники. Площі многокутників. ( 10 год)

41.

Ламана і многокутники

1

 

42.

Сума кутів опуклого многокутника

1

 

43.

Поняття площі многокутника

1

 

44.

Площа прямокутника . Площа паралелограма.

1

 

45.

Площа прямокутника.

1

 

46.

Площа трапеції.

1

 

47.

Розв’язування задач.

1

 

48.

Розв’язування задач

1

 

49.

Контрольна робота №4.

1

 

50.

Підсумковий урок.

1

 

  

Розв’язування прямокутних трикутників ( 14 год )

51.

Теорема Піфагора

1

 

52.

Теорема, обернена до теореми Піфагора

1

 

53.

Розв’язування задач.

1

 

54.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

1

 

55.

Властивості тригонометричних функцій

1

 

56.

Розв’язування задач

1

 

57.

Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°   

1

 

58.

Розв’язування задач

1

 

59.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

1

 

60.

Розв’язування прямокутних трикутників

1

 

61.

Розв’язування задач

1

 

62.

Розв’язування задач

1

 

63.

Контрольна робота №5

1

 

64.

Підсумковий урок.

1

 

Повторення ( 8 год )

65.

Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ

1

 

66.

Трапеція: властивості, обчислення площі

1

 

67.

Подібність трикутників та її застосування.

1

 

68.

Прямокутний трикутник

1

 

69.

Підсумкова контрольна робота №6

1

 

70.

Підсумковий урок.

1

 

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх