logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Геометрія 11 клас. (Рівень стандарту)

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Геометрія 11 клас. ( Рівень стандарту)

( 51год. І семестр -32год, 2 год на тиждень, ІІ семестр -19год, 1год на тиждень) 

№ з\п
Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата
І СЕМЕСТР
 
Координати і вектори (10 годин)
 1 Прямокутні координати в просторі. 1  
 2 Формули для обчислення відстані між двома точками. Координати середини відрізка 1  
 3

Вектори у просторі. Дії над векторами.

Розкладання вектора на складові.

1  
 4
Розв’язування задач
1  
 5 Дії над векторами, що задані координатами. 1  
 6 Формули для обчислення довжини вектора,  кута між векторами. 1  
 7
Розв’язування задач
1  
 8
Розв’язування задач
1  
 9
Контрольна робота №1
1  
 10
Підсумковий урок
1  
Многогранники ( 14 год )
 11 Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. 1  
 12
Призма. Пряма і правильна призма.
1  
 13
Розв’язування задач.
1  
 14
Піраміда. Правильна піраміда.
1  
 15
Розв’язування задач.
1  
 16
Розв’язування задач.
1  
 17
Перерізи многогранників.
1  
 18
Площі бічної і повної поверхонь призми.
1  
 19
Площі бічної і повної поверхонь піраміди.
1  
 20
Розв’язування задач.
1  
 21
Розв’язування задач.
1  
 22
Розв’язування задач.
1  
 23
Контрольна робота №2
1  
 24
Підсумковий урок
1  
 Тіла обертання ( 12 год)  
 25
Циліндр.
1  
 26
Розв’язування задач.
1  
 27
Конус.
1  
 28
Розв’язування задач.
1  
 29
Куля і сфера. Тіла обертання.
1  
 30
Розв’язування задач.
1  
 31
Розв’язування задач.
1  
 32
Площина, дотична до сфери.
1  
       
 
ІІ СЕМЕСТР
   
       
 33
Комбінації геометричних тіл.
1  
 34
Розв’язування задач.
1  
 35
Контрольна робота №3
1  
 36
Підсумковий урок
1  
 
Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл    ( 11 год)
  
 37 Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів 1  
 38 Об’єм  призми та циліндра. 1  
 39
Розв’язування задач.
1  
 40 Об’єм  піраміди та конуса. 1  
 41
Розв’язування задач.
1  
 42
Об’єм кулі.
1  
 43
Розв’язування задач.
1  
 44 Площі бічної та повної поверхонь тіл обертання 1  
 45
Розв’язування задач
1  
 46
Контрольна робота №4
1  
 47
Підсумковий урок
1  
 
Повторення, узагальнення і систематизація матеріалу ( 4 год)
  
 48
Розв’язання задач
1  
 49
Розв’язання задач
1  
 50
Контрольна робота №5.
1  
 51
Підсумковий урок
1  

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх