logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Геометрія 10 клас (Рівень стандарту)

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Геометрія 10 клас. ( Рівень стандарту)

( 51год. І семестр -32год, 2 год на тиждень, ІІ семестр -19год, 1год на тиждень) 

№ з\п

Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата

І СЕМЕСТР

Паралельність прямих і площин у просторі (17 годин)

Що вивчається в стереометрії?  

1

Основні поняття і аксіоми стереометрії.

1

Наслідки з аксіом стереометрії.

1

Розв’язання задач.

1

Прямі в просторі.

1

Розв’язування задач.  

1

Паралельне проектування.

1

Контрольна робота №1.

1

Паралельність прямої і площини.

1

Розв’язання задач.

1

Розв’язання задач.

1

Розв’язання задач.

1

Паралельність площин.

1

Розв’язання задач.

1

Розв’язання задач.

1

Контрольна робота №2.

1

Підсумковий урок

1

Перпендикулярність прямих і площин у просторі ( 17 год )

Кут між прямими. Перпендикулярність прямих.

1

Розв’язування задач.

1

Розв’язування задач.

1

Перпендикулярність прямої і площини.

1

Розв’язування задач.

1

Перпендикуляр і похила до площини.

1

Розв’язування задач.

1

Контрольна робота №3.

1

Перпендикулярні площини.

1

Розв’язування задач.

1

Відстані в просторі.

1

Розв’язування задач.

1

Вимірювання кутів в просторі.

1

Розв’язування задач.

1

Контрольна робота №4.

1

Підсумковий урок

1

ІІ СЕМЕСТР

Координати і вектори ( 10год)

Прямокутні координати в просторі.

1

Формули для обчислення відстані між двома точками. Координати середини відрізка

1

Вектори у просторі. Дії над векторами.

Розкладання вектора на складові.

1

Розв’язування задач

1

Дії над векторами, що задані координатами.

1

Формули для обчислення довжини вектора,  кута між векторами.

1

Розв’язування задач

1

Розв’язування задач

1

Контрольна робота №5

1

Підсумковий урок

1

Повторення, узагальнення і систематизація матеріалу ( 7 год)

Паралельність прямих і площин у просторі

1

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

1

Координати і вектори

1

Розв’язання задач

1

Розв’язання задач

1

Контрольна робота № 6.

1

Підсумковий урок

1

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх