logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Алгебра 9 клас

(70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)

 

п/п

Тема і зміст уроку

К-ть год.

Дата проведення

І семестр.

1.

Повторення.

1

 

2.

Повторення. ДО.

1

 

Нерівності (16 год )

3.

Числові нерівності

1

 

4.

Основні властивості числових нерівностей.

Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

1

 

5.

Розв’язання завдань.

1

 

6.

Лінійні нерівності з однією змінною.

1

 

7.

Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків.

1

 

8.

Розв’язання нерівностей.

1

 

9.

Розв’язання завдань

1

 

   10.

Контрольна робота №1

1

 

   11.

Системи лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

   12.

Розв’язання систем лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

   13.

Розв’язання систем лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

   14.

Розв’язання нерівностей з модулями.

1

 

   15.

Розв’язання завдань

1

 

   16.

Розв’язання завдань

1

 

   17.

Контрольна робота №2.

1

 

   18.

Підсумковий урок.

1

 

Квадратична функція ( 10 год)

   19.

Функції .Властивості функцій.

1

 

   20.

Функції .Властивості функцій.

1

 

   21.

Найпростіші перетворення графіків функцій.

1

 

   22.

Найпростіші перетворення графіків функцій.

1

 

   23.

Функція , її властивості.

1

 

   24.

Функція , її властивості.

1

 

   24.

Функція , її властивості.

1

 

   25.

Розв’язання завдань

1

 
 26

Контрольна робота №3.

1

 
 27

Підсумковий урок.

1

 

Квадратні нерівності. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними       ( 12 год)

 28

Квадратна нерівність

1

 
29 

Розв’язування квадратних нерівностей.

1

 
30 

Розв’язування квадратних нерівностей.

1

 
31 

Розв’язування квадратних нерівностей.

1

 
32 

Розв’язування систем рівнянь.

1

 
33 

Розв’язування систем рівнянь.

1

 

ІІ семестр

34 

Розв’язування текстових задач.

1

 
35 

Розв’язування текстових задач

1

 
36 

Розв’язування текстових задач

1

 
37 

Розв’язання завдань

1

 
38 

Контрольна робота № 4.

1

 
39 

Підсумковий урок.

1

 

Елементи прикладної математики ( 10 год)

40 

Математичне моделювання.

1

 
41 

Математичне моделювання.

1

 
 42

Відсоткові розрахунки.

1

 
43 

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

1

 
44 

Розв’язання задач.

1

 
45 

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

1

 
46 

Розв’язання задач.

1

 
47 

Статистичні дані. Способи подання даних.

1

 
48 

Контрольна робота №5.

1

 
49 

Підсумковий урок.

1

 

Числові послідовності ( 12 год )

50 

Числові послідовності.

1

 
51 

Арифметична прогресія, її властивості.

1

 
52 

Формула n-го члена арифметичної прогресії.

1

 
53 

Сума  перших n членів арифметичної прогресії.

1

 
54 

Розв’язання завдань.

1

 
55 

Геометрична прогресія, її властивості.

1

 
56 

. Формула n-го члена геометричної прогресії.

1

 
57 

Сума  перших n членів геометричної прогресії.

1

 
58 

Нескінченна геометрична прогресія.

1

 
59 

Розв’язування вправ і задач.

1

 
60 

Контрольна робота №6.

1

 
 61

Підсумковий урок.

1

 

Повторення і систематизація ( 10 год )

62 

Спрощення виразів.

1

 
63 

Функції. Властивості.

1

 
64 

Розв’язання рівнянь і систем рівнянь.

1

 
65 

Розв’язання нерівностей.

1

 
66 

Розв’язання задач.

1

 
67 

Розв’язання задач

1

 
68 

Прогресії.

1

 
69 

Контрольна робота №7.

1

 
70 

Підсумковий урок.

1

 

 

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх