logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Алгебра 7 клас (2015-2016 н.р.)

(70 годин.  2 години на тиждень)

п/п

Тема і зміст уроку

К-ть год.
І семестр  

Тема 1.  Цілі вирази (  43 год )

Цілі вирази. Степінь з натуральним показником.  Одночлен ( 15 год )

1. Повторення 1
2. Повторення. Діагностичне оцінювання 1
3. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. 1
4. Тотожні вирази. Тотожність. Доведення тотожностей 1
  Тотожні перетворення виразів. 1
5. Степінь з натуральним показником 1
6.  Властивості степеня з натуральним показником  1
7. Властивості степеня з натуральним показником  1
8. Розв’язання завдань 1
9. Розв’язання завдань 1
10. Одночлен .Стандартний вигляд одночлена 1
11. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня 1
12. Розв’язання завдань 1
13. Розв’язання завдань 1
14. Контрольна робота №1 1
15. Підсумковий урок. 1
 

Многочлени ( 12 год )

1
16. Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення 1
17. Додавання і віднімання многочленів 1
18. Множення одночлена і многочлена 1
19. Множення одночлена і многочлена 1
20  Множення двох многочленів                                                                                                                          1
21.  Множення двох многочленів                                                                                                                          1
22. Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки 1
23. Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки 1
24. Розкладання многочленів на множники способом групування 1
25. Розкладання многочленів на множники способом групування 1
26. Контрольна робота №2 1
27. Підсумковий урок. 1
Формули скороченого множення ( 16 год )
28. Квадрат двочлена 1
29. Квадрат двочлена 1
30. Різниця квадратів 1
31. Різниця квадратів 1
32. Сума і різниця кубів 1
33. Сума і різниця кубів 1
34. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники 1
35. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники 1

 

ІІ семестр

36. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники 1
37. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники 1
38. Застосування різних способів розкладання мно­гочленів на множники 1
39. Застосування різних способів розкладання мно­гочленів на множники 1
40. Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів. 1
41. Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів. 1
42. Контрольна робота №3 1
43. Підсумковий урок. 1
 Тема ІІ. Функції ( 9 год )
44. Функція. Область визначення та область значень функції. 1
45. Функція. Область визначення та область значень функції. 1
46. Графік функції. 1
47. Графік функції. 1
48. Лінійна функція, її властивості та графік. 1
49. Лінійна функція, її властивості та графік. 1
50. Лінійна функція, її властивості та графік. 1
51. Контрольна робота№4. 1
52. Підсумковий урок. 1
 Тема ІІІ.Системи лінійних рівнянь із двома змінними ( 13 год )
53. Рівняння з  двома змінними та його розв'язок 1
54. Лінійне рівняння із двома змінними та його графік 1
55. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та їх розв'язок. 1
56. Графічний спосіб розв'язування систем 1
57. Спосіб підстановки 1
58. Спосіб підстановки 1
59. Спосіб додавання 1
60. Спосіб додавання 1
61. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними 1
62. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними 1
63. Розв'язування задач. 1
64. Контрольна робота№5. 1
65. Підсумковий урок. 1
 Тема ІV. Повторення ( 5 год )
66. Спрощення виразів. 1
67. Розклад многочленів на множники. 1
68. Функції. Графіки функцій. 1
69. Контрольна робота №6. 1
70. Підсумковий урок 1

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх