logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Алгебра 11 клас. (Рівень стандарту)

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Алгебра  11 клас. ( Рівень стандарту)

( 54год. І семестр -16год, 1 год на тиждень, ІІ семестр -38год, 2год на тиждень) 

№ з\п
Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата
І СЕМЕСТР
 
Похідна та її застосування (14 годин)
 1
Границя функції в точці.
1  
 2
Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст.
1  
 3
Таблиця похідних. Правила диференціювання.
1  
 4
Похідна складеної функції.
1  
 5
Рівняння дотичної до графіка функції.
1  
 6
Контрольна робота № 1.
1  
 7
Ознака сталості функції. Достатні умови спадання і зростання функції.
1  
 8
Екстремуми функції.
1  
 9
Застосування похідної до дослідження функцій.
1  
 10
Розв’язування вправ.  
1  
 11
Найбільше і найменше значення функції на проміжку.
1  
 12
Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.
1  
 13
Розв’язування вправ.
1  
 14
Контрольна робота № 2.
1  
 15
Підсумковий урок.
1  
 
ІІ СЕМЕСТР
   
       
Показникова  та логарифмічна функції (16 годин)
 16
Властивості та графіки показникової функції.
1  
 17
Види та способи розв’язування показникових рівнянь.
1  
 18
Види та способи розв’язування показникових нерівностей.
1  
 19
Розв’язування вправ..
1  
 20
Розв’язування завдань
   
 21
Самостійна робота
1  
 22
Означення логарифма та його властивості.
1  
 23
Властивості та графік логарифмічної функції.
1  
 24
Види та способи розв’язування  логарифмічних рівнянь.
1  
 25
Розв’язування завдань.
1  
 26
Розв’язування завдань
1  
 27
Види та способи розв’язування  логарифмічних нерівностей
1  
 28
Розв’язування завдань
1  
 29
Розв’язування завдань
1  
 30
Контрольна робота № 3.
1  
 31
Підсумковий урок.
1  
 
Інтеграл та його застосування ( 10 год)
  
 32
Первісна та її властивості.
1  
 33
Таблиця первісних.
1  
 34
Обчислення первісних, що задовольняють заданій початковій умові.
1  
 35
Розв’язування вправ.
1  
 36
Визначений інтеграл та його геометричний зміст.
1  
 37
Обчислення визначених інтегралів.
1  
 38
Площа криволінійної трапеції.
1  
39 
Розв’язування прикладних задач за допомогою визначеного інтеграла.
1  
 40
Контрольна робота № 4.
1  
 41
Підсумковий урок
1  
 
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики (10 годин)
  
 42 Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. 1  
 43
Перестановки, розміщення, комбінації
1  
 44 Ймовірність події. 1  
 45 Випадкова подія. Відносна частота події. 1  
 46
Обчислення імовірності події за допомогою формул комбінаторики
1  
 47
Розв’язування задач
1  
 48 Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана,середнє значення. 1  
 49
Графічне подання інформації про вибірку.
1  
 50
Контрольна робота №5.
1  
 51
Підсумковий урок
1  
 
Повторення узагальнення і систематизація матеріалу ( 4 год)
  
 52
Похідна і інтеграл
1  
 53
Розв’язання завдань.
1  
 54
Підсумковий урок
1  

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх