logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Алгебра 10 клас (Рівень стандарту)

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Алгебра  10 клас. ( Рівень стандарту)

( 54год. І семестр -16год, 1 год на тиждень, ІІ семестр -38год, 2год на тиждень)

№ з\п

Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата

І СЕМЕСТР

Вступ.   Дійсні числа. Відсоткові розрахунки

1

Функції, їхні властивості та графіки (15 годин)

Числові функції. Способи задання.

1

Властивості функцій..

1

Розв’язання завдань.

1

Розв’язання завдань.

1

Самостійна робота

1

Корені n-го степеня.

1

Розв’язання завдань.

1

Степені з раціональними показниками.

1

Розв’язання завдань.

1

Степеневі функції.

1

Розв’язання завдань.

1

Ірраціональні рівняння і нерівності.

Розв’язання завдань.

1

Контрольна робота №1

1

Підсумковий урок.

ІІ СЕМЕСТР

Тригонометричні функції (18 год)

Синус, косинус, тангенс і котангенс кута.

1

Розв’язання  завдань.

1

Тригонометричні функції числового аргументу.

1

Розв’язання завдань.

1

Основні тригонометричні формули.

1

Формули зведення .

1

Розв’язування завдань.

1

Властивості і графіки тригонометричних функцій.

1

Розв’язування завдань.

1

Контрольна робота №2

1

Формули додавання.

1

Розв’язання завдань.

1

Наслідки із формул додавання.

1

Розв’язування завдань.

1

Найпростіші тригонометричні рівняння.

1

Розв’язування завдань

1

Контрольна робота №3

1

Підсумковий урок.

1

Похідна та її застосування ( 14год)

Границя функції в точці.

1

Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст.

1

Таблиця похідних. Правила диференціювання.

1

Похідна складеної функції.

1

Рівняння дотичної до графіка функції.

1

Самостійна робота.

1

Ознака сталості функції. Достатні умови спадання і зростання функції.

1

Екстремуми функції.

1

Застосування похідної до дослідження функцій.

1

Розв’язування вправ.  

1

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

1

Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

1

Розв’язування вправ.

1

Контрольна робота № 4.

1

Підсумковий урок.

1

Повторення узагальнення і систематизація матеріалу ( 5 год)

Функції і їх властивості.

1

Тригонометричні функції, розв’язання тригонометричних рівнянь

1

Похідна і її застосування.

1

Контрольна робота № 5.

1

Підсумковий урок

1

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх